Dystrybucja multimediów

W tradycyjnych systemach telewizyjnych wszyscy użytkownicy otrzymują taki sam strumień materiałów. W telewizji interaktywnej każdy użytkownik obsługiwany jest indywidualnie. Inteligentne buforowanie i obserwacja zachowań poszczególnych użytkowników sprawia, że możemy dostosować jakość wysyłanych strumieni do możliwości łącza odbiorców. Otrzymują więc oni takie same treści i wykazują podobną aktywność jednak wykorzystują w tym celu indywidualne możliwości, jakimi dysponują.

 
Wykorzystanie tej cechy w celu buforowania najczęściej oglądanych treści w wielu miejscach sieci pozwala na ominięcie problemu pojemności łącz. Jednak inteligentne buforowanie i powielanie treści wymaga inteligentnego oprogramowania zarządzającego. Nasza platforma pozwala na nowoczesnie i ekonomiczne zarządzanei trescią video i dustrybucją tych zasobów.

Otwarta architektura została zaprojektowana w taki sposób, by logika buforowania i wyboru źródła była oddzielona od sposobu udostępniania danych.
Obsługiwane obecnie protokoły udostępniania treści to HTTP, RTSP/RTP, MMS/RTP, AFTP.