Webcasty

WEBCAST to umożliwienie w czasie rzeczywistym jednoczesnego dostępu do obrazu, dźwięku, tekstu lub gotowych prezentacji bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej.

Webcasting pozwala odbiorcom czynnie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach dzięki mozliwości zadawania pytań czy głosowania.

Zaletą tej technologii jest mozliwość dotarcia do dużej grupy odbiorców, którzy mogą znajdować się
w odległych miejscach. Jest to narzędzie coraz częściej wykorzystywane do przeprowadzania spotkań, szkoleń czy też walnych zgromadzeń spółek.